آزمایشگاه سنجش از دور و تحلیل داده های مکانی

معرفی

آزمایشگاه پژوهشی سنجش از دور و تحلیل داده های مکانی، زیر مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده ICT در دانشکده مهندسی سیستمهای هوشمند و علوم داده واقع شده است. این آزمایشگاه زیر نظر آقای دکتر احمد کشاورز فعالیت می کند.

sanjesh lab

سنجش از دور بیشینه ی بسیار دور و درازی دارد. از زمانی که بشر به قابلیت امواج الکترومغناطیس پی برد توانسته است با به کار گیری آن در شناسایی و تشخیص بسیاری از ساختار ها موفق باشد.

 سنجش از دور مزیت فوق العاده ای دارد زیرا با استفاده از آن قادر خواهیم بود، اطلاعات ارزشمندی را از اجسامی به دست آوریم که در فاصله ی بسیار دور از ما قرار گرفته اند ولی همواره می توانند ما را تحت تاثیر قرار دهند. المان اصلی که در این روش مورد استفاده قرار می گیرد، امواج الکترومغناطیسی است. بازتابش این امواج از اجسام مختلف به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اطلاعات مختلفی در مورد آنها به دست آوریم. ساختار جسم مد نظر با توجه به نوع آن می تواند امواج الکترومغناطیسی با انرژی و فرکانس مختلفی را بازتاب نکند، همین داده های بدست آمده برای تشخیص عناصر موجود در آنها بسیار مهم خواهد بود.

 

محورهای فعالیت :

  • پردازش تصاویر ماهواره ای SAR
  • پردازش تصاویر ماهواره ای Multi Spectral

 

sanjesh lab 2

اهداف:

  • طبقه بندی،بخش بندی،کلاس بندی،تحلیل و استخراج داده ها از تصاویر ماهواره ای
  • تحلیل تصاویر ماهواره ای به منظور استخراج اطلاعات مدنظر کاربر

 

طرح ها و پروژه ها :

  • بازیابی رطوبت از خاک ب استفاده از تصاویر sentinel -1
  • جداسازی آب و یخ با استفاده از تصاویر sentinel -1
  • استخراج میزان باد بر روی سطح دریا از تصاویر sentinel -1