هسته پژوهش و فناوری سامانه های پرسرعت پردازش سیگنال

تاریخ تصویب : 27-03-1398

دبیر هسته : امین ترابی جهرمی

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :

  • مدلسازي و شبيه سازي و تحليل سيستم هاي مبتني بر پردازنده هاي قابل پيكره بندي مجدد
  • پياده سازي الگوريتم هاي پركاربرد در صنايع مختلف بر FPGA و امكان بروز رساني آنها با رويكرد مقاوم سازي در برابر نقص
  • مدلسازي و طراحي سيستم هاي داراي قابليت پايش برخط، پيش بيني خرابي و تخمين طول عمر
  • پياده سازي الگوريتم هاي كدينگ كانال و پردازش سيگنال و تصوير بر روي FPGA ها

 

برنامه واحد پژوهش و فناوری :

  • مدلسازي و شبيه سازي و تحليل سيستمهاي مبتني بر پردازنده هاي قابل پيكره بندي مجدد
  • پياده سازي الگوريتم هاي پركاربرد در صنايع مختلف بر FPGA و امكان بروز رساني آنها با رويكرد مقاوم سازي در برابر نقص
  • بررسي تامين امنيت محيط هاي مختلف با استفاده از پردازش تصاوير IR و مرئي با رويكرد IoT
  • مدلسازي و طراحي سيستمهاي داراي قابليت پايش برخط، پيش بيني خرابي و تخمين طول عمر
  • پياده سازي الگوريتمهاي كدينگ كانال و پردازش سيگنال و تصوير بر روي FPGA ها

 

اعضا هسته

 نام خانوادگی  رتبه علمی زمینه تحقیقاتی آدرس صفحه شخصی 
امین ترابی جهرمی استادیار داده کاوی - اینترنت اشیا  http://research.pgu.ac.ir/~ATorabi/
رضا دیانت استادیار موجک  http://research.pgu.ac.ir/~RDianat/