علوم اعصاب محاسباتی

 

معرفی


   پیچیدگی زندگی بشر در قرن حاضر ما را بیش از پیش به مهارتهای شناختی وابسته می سازد، به همین جهت در کل دنیا برنامه های Brain Training جزء اولویتهای نظام های آموزشی و پژوهشی و دانش بنیان است. علاقه مندی به گسترش توانمندیهای شناختی در کل دنیا و به خصوص کشورهای توسعه یافته موجب ظهور صنعت سلامت مغز شده است. امروزه در مراکز تحقیقاتی
عمده دنیا مجموعه ای از دانشمندان برای انتقال دانش از علوم پایه و اعصاب شناختی به صنعت و دیگر زمینه های زندگی بشر در حال تحقیق هستند و به دلیل تاثیر اقتصادی و نظامی و نیز تاثیر بر وضعیت بهداشت و سلامت جامعه، هزینه های هنگفتی صرف آن می شود و نشان می دهد که جامعه صنعتی دریافته است که قرن آینده، قرن علوم شناختی و رشته های وابسته به آن است.
پژوهش در زمینه علوم شناختی حرکت در مرزهای دانش است و نتایج حاصل از آن نه تنها به رشد دانش منتهی می شود بلکه می تواند در زمینه های مختلف سلامت، فرهنگ، مدیریت، اقتصاد، صنعت ، علوم دفاعی و... به کار گرفته شود و گره گشای مسائل کشور و جهان باشد.
اهمیت پردازش سیگنال های حیاتی مانند سیگنال های مغزی EEG و همچنین زمینه های مختلف تحقیقاتی بر روی این سیگنال های حیاتی مثل کاربردهای روانشناسی، طراحی سیستم های هوشمند، طراحی سیستم های واسط مغز وکامپیوتر (BCI) ، تشخیص بیماری های مغزی، کاربردهای کلینیکی و تحقیقاتی، بر اهمیت مطالعه در این زمینه تاکید می کند. همچنین، مطابق با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فعالیت های علمی و تحقیقاتی در حوزه های علوم شناختی به عنوان اولویت الف طرح های پژوهشی مد نظر می باشد.
مرکز نوآوری و توسعه فناوری های شناختی با رویکرد علوم شناختی در چهار حیطه آموزشی، پژوهشی، توسعه فناوری و درمانی به فعالیت خواهد پرداخت و در این راستا از متخصصین علوم مختلف بهره خواهد گرفت.

اهداف 

 •  ارائه خدمات ارزیابی، ارتقا و بازتوانی شناختی با رویکرد افزایش توانمندی ها و کاهش آسیب در افراد با نیازهای ویژه و دارای نقص شناختی
 •  تبدیل شدن به برند درمان های شناختی در جنوب کشو ر
 •  ترویج فرهنگ نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر فناوری و کسب و کار دانشبنیان در حیطه علوم شناختی
 •  گسترش پژوهش ها در حیطه علوم شناختی و ارائه مقالات به روز در سطح جهانی در مجلات معتبر پژوهشی و در نتیجه
 • ارتقاء رتبه علمی دانشگاه و همچنین امکان فعالیت در تیم های بین المللی
 •  ارتباط با صنعت( استعدادیابی و ارتقاء توانمندی های شناختی نیروی انسانی)
 •  ارائه خدمات ارزیابی، ارتقا توانایی های شناختی مشاغل مختلف با توجه به نیازهای ویژه هر شغل
 •  گسترش فعالیتهای بین رشته ای
 • ارتقاء توانمندی های شناختی کودکان و تبدیل شدن به قطب توریسم درمانی در حیطه شناختی در جنوب کشور
 • ارائه کارگاه ها و سمینارهایی برای عموم جهت ارتقاء آگاهی در زمینه شناختی
 • تدوین و اجرای برنامه های توانبخشی شناختی برای جمعیت ایرانی
 • ساخت و تولید نرم افزارهای بازتوانی و کتاب های آموزشی
 • تجهیز و ایجاد مراکز وابسته در آینده مانند مهدها و مدارس شناختی، کلینیک بازتوانی اعتیاد

 موضوعات و زمینه های تخصصی فعالیت:

 •  روانشناسی شناختی
 •  ارتقا و توانبخشی شناختی
 •  هوش مصنوعی
 •  توسعه سیستم های رابط مغز و کامپیوتر (BCI)
 •  مدل سازی و ساخت اطلس مغز
 •  زبان شناسی شناختی
 •  بازاریابی عصبی شناختی
 •  تعلیم و تربیت شناختی
 •  مدل سازی محاسباتی شناختی
 •  علوم دفاع شناختی ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی به صنایع دفاعی و نظامی و تحلیل مشاغل از لحاظ شناختی

گزارش فعالیت های در حال انجام:

 • هدایت پایان نامه دودانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق در زمینه علوم شناختی
 • برگزار ی چندین جلسه سخنرانی با حضور اساتید هیات علمی دانشگاه خلیج فارس و همچنین اساتید خارج از کشو ر
 •  خرید یک دستگاه الکتروانسفالوگراف با حمایت حوزه پژوهشی دانشگا ه
 •  تخصیص فضای آزمایشگاهی 
 •  ترجمه یک کتاب در زمینه علوم شناختی (در حال ترجمه)