هسته پژوهشي یادگیری آماری

Statistical Learning

محور پژوهشي:  

- یادگیری آماری و یادگیری ماشین

- استنباط آماری و روش‌های چندمتغیره

- قابلیت اطمینان و نظریه اطلاع

- نظریه توزیع‌ها

معرفی حوزه پژوهشی، اهداف و ضرورت آن:

هسته یادگیری آماری به طور کلی در دو حوزه پژوهشی و خدماتی فعالیت خواهد داشت که به طور خاص حوزه پژوهشی شامل چاپ مقالات علمی پژوهشی و عقد قرارداد طرح پژوهشی داخلی و یا خارجی خواهد بود. با توجه به تغییر ماموریت گروه آمار در دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده، هدف از تشکیل هسته این است که پژوهش‌های آتی در زمینه‌های تخصصی آمار به صورت داده محور و یا در زمینه‌ی یادگیری آماری که زیربنای یادگیری ماشین است صورت پذیرد. در حوزه خدماتی هدف تاسیس مرکز مشاوره آماری (Statistical Consulting Center) برای ارائه خدمات آماری در داخل و یا خارج از دانشگاه خواهد بود.

به طور کلی هدف از ایجاد مرکز مشاوره به شرح زیر است:

 •  توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته آمار دانشگاه خلیج فارس جهت تعامل با پژوهشگران، ارائه خدمات مشاوره‌ای و تحلیل داده‌های آماری.
 • افزایش همکاری بین آمارشناسان و پژوهشگران در زمینه‌های مختلف.
 • ارتقاء کیفیت کاربرد علم آمار در پژوهش‌ها، به‌ویژه رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه خلیج فارس.
 • فعالیت در قالب کانونی تخصصی در دانشگاه خلیج فارس به‌ویژه رفع نیاز متقاضیان به مشاوره آماری.
 • ارتقاء فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط با رفع مشکلات و معضلات آماری جامعه.
 • افزایش آگاهی از توانمندی و فوائد تخصص آمار.
 • ارتقاء سطح کیفی و کمی ارتباط دانشگاه با صنعت.

خدمات دفتر مشاوره  شامل سه گروه عمده زیر است:

 • مشاوره: ارائه خدمات حضوری مشاوره به متقاضیان در جهت رفع مشکلات آماری مورد نیاز و هدایت آن‌ها برای انتخاب روشهای مناسب، تحلیل‌های آماری، طراحی نحوه گرد‌آوری داده‌ها، استفاده از بسته‌های نرم افزاری مناسب و کمک به تفسیر نتایج.
 • همکاری: ارائه خدمات تخصصی آماری و نظارتی در پروژه‌ها.
 • آموزش: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی- مهارتی برای متقاضیان.

به طور کلی خدمات مشاوره‌ی مرکز شامل فعالیت‌های زیر:

 • طراحی مطالعه، شامل مطالعات آزمایشی و مطالعات مشاهده‌ای و تبیین مراحل تحلیل آماری.
 • مدیریت داده‌ها شامل شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها و تعیین نحوه‌ی ذخیره‌سازی، تصحیح و ویرایش داده‌ها و بررسی درستی آن.
 • کمک به تحلیل آماری داده‌ها شامل آمار توصیفی، آمار استنباطی و مدل‌سازی‌های آماری.
 • کمک به تدوین فنی بخش آماری گزارشات، مقالات و قراردادها.

برای نیل به این هدف کلیه همکاران گروه و بسته به نیاز دانشجویان مقاطع مختلف گروه در این مرکز همکاری خواهند داشت.  همچنین مرکز مشاوره‌ از ارائه خدمات زیر معذور است:

 • جمع‌آوری داده‌ها و عملیات میدانی.
 • اموری که انجام آن‌ها وظیفه یا تعهد متقاضی است، مانند نگارش بخشی از پایان‌نامه یا رساله یا حل تمرین‌های درسی.
 • انجام تحلیل‌های آماری که به تشخیص مشاور مرکز مناسب نیستند.

 

اعضای هسته

نام و  نام خانوادگی  رتبه علمی زمینه تحقیقاتی آدرس صفحه شخصی 
 حمید کرمی کبیر استادیار یادگیری آماری – روشهای چند متغیره - استنباط آماری – یادگیری ماشین http://research.pgu.ac.ir/~HKaramikabir/
محمود افشاری دانشیار استنباط آماری - موجک http://research.pgu.ac.ir/~MAfshari/
سعید طهماسبی دانشیار استنباط آماری – قابلیت اطمینان – نظریه اطلاع – کنترل کیفیت http://research.pgu.ac.ir/~STahmasebi/
مراد علیزاده استادیار نظریه توزیع ها – استنباط آماری http://research.pgu.ac.ir/~MAlizadeh/
احمد شیرزادی دانشیار روش های بدون شبکه- معادلات دیفرانسیل کسری – پردازش تصاویر – یادگیری ماشین http://research.pgu.ac.ir/~AShirzadi/
علی اکبر نصیری استادیار یادگیری آماری – یادگیری ماشین – هوش مصنوعی – سیستم‌های چند عاملی  
حسین حق‌بین استادیار تحلیل تابعی داده ها – داده کاوی و علم داده‌ها – محاسبات آماری http://research.pgu.ac.ir/~HHaghbin/