مرکز توسعه فناوری و هوشمند سازی اینترنت اشیا

ماموریت و اهداف مرکز

   هدف اينترنت اشيا توانمندسازي اشيا براي اتصال در هر زمان و مکان، با هر چيزي و هر شخصي است كه از هر مسير يا شبکه و خدمت به صورت ايدئال استفاده مي كند. اين فناوري جديد به حضور نافذ محيطي توجه مي كند و جهاني كه به شکل واقعي، ديجيتالي و مجازي است و به سمت شکل گيري محيط هاي هوشمند، همگرا مي شوند. اين فناوري در حوزه هاي مختلف نظير انرژي، حمل ونقل، سلامت مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

بر اساس تخمين هاي مؤسسه تحقيقات فناوري اطلاعات گارتنر در چرخه فناوري هاي نوظهور انتظار مي رود فناوري اينترنت اشيا بين سالهاي 2019 تا 2024 به تکامل برسد.از سوي ديگر اكنون اينترنت اشيا از دوران كودكي خارج شده و كاربردها و خدمات متنوع نوآورانهاي را براي كسب وكارها، افراد و دولت ها، فراهم كرده است. ازاين رو پژوهشگران و سازمانهاي پژوهشي بين المللي آن را انقلاب بعدي فناوري اطلاعات و ارتباطات معرفي كرده اند. در حقيقت در كاربرد نيز اينترنت اشيا پيشرفت هاي  چشم گيري داشته است و در صنايع مختلفي مورداستفاده قرار گرفته است.

در عمل نيز، دولت هاي كشورهاي مختلف ازجمله ايالات متحده، چين، اتحاديه اروپا، هند، كره جنوبي، استراليا، بريتانيا و برزيل با انگيزه هاي متفاوت از گسترش فناوري اينترنت اشياء حمايت مي كنند.
كشورهاي مختلف با تدوين نقشه راه و استخراج برنامه هاي عملياتي، فعاليت خود را جهت توسعه و ايجاد درآمد از اين فناوري را آغاز كرده اند. ايران نيز با توجه به فرصت ها و تهديدهاي پيش روي فناوري اينترنت اشيا بايد نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد و راهبردهاي رقابتي براي توسعه اينترنت اشيا در كشور تعريف كند.
در همین راستا پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات خلیج فارس با راه اندازی مرکز توسعه فناوری هوشمند سازی و اینترنت اشیا گامی نو آغاز نموده است

 

چشم انداز مرکز
   تجربيات جهاني و ملي نشان مي دهد زماني مي توان به همگاني شدن فناوري اذعان كرد كه كسب وكار آن شکل گرفته و منافع مالي كليه بازيگران تأمين شود. لذا چشم انداز پيش بيني شده براي نقشه راه فناوري اينترنت اشيا نيز مبتني بر گردش مالي حاصل از آن تعريف شده است.

اين چشم انداز عبارت است از :

  • بالاترین سهم از تولید ناخالص ملی در منطقه مبتنی بر توسعه بازار محصولات و خدمات اینترنت اشیا بر بستر زیرساخت های داخلی
  • ارتقاء سطح فناوری حوزه اینترنت اشیا و عدم وابستگی در خدمات و محصولات کلیدی به خارج از کشور