اینترنت اشیا

 

معرفی

اينترنت اشيا به عنوان يک پديده نوظهور در ميان فناوري هاي مبتني بر اينترنت، تأثيرات قابل توجهي بر روي تمام جنبه هاي زندگي و كسب وكار بشر خواهد داشت.

در سالهاي اخير با گسترش اينترنت اشيا انتظار می رود در آينده نزديک طيف قابل توجهي از صنايع با اين فناوري سروكار داشته باشند. شناسايي و دسترسي به منابع انساني متخصص كه توانمندي آنها مورد تائيد يک مركز معتبر باشد دغدغه سالهاي آينده صنعت خواهد بود. همچنين از طرف ديگر تعداد بسيار زيادي از دانشجويان علاقه مند به حوزه اينترنت اشيا به پژوهش در اين حوزه مي پردازند بنابراین ایجاد و تجهیز آزمایشگاههای تخصصی و تربیت نیروی انساني فعال در اين حوزه و حمايت از آنها و برقراري ارتباط آنها با صنعت و بالعکس كمک مي كند تا كسب وكارها با سرعت بيشتري توسعه بيابند.

آزمایشگاه iot

در این راستا پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات خلیج فارس با راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه اقدام نموده است.   

                                   

ماموریت 

پژوهش در زمینه اینترنت اشیا و طراحی فرایندهای موثر و کارا برای توسعه فناوریهای اینترنت اشیا،هوشمندسازی و زمینه سازی رشد و تاسیس شرکتهای دانش بنیان در این حوزه 

محصول iot

اهداف 

  • معرفی دانشگاه خلیج فارس بعنوان قطب توسعه اینترنت اشیا 
  • تقویت کارآفرینی و کمک به تاسیس شرکتهای دانش بنیان
  • افزایش تعاملات با صنایع

 

استراتژیها 

  • توسعه فعالیت های پژوهشکده جهت تبدیل دانشگاه خلیج فارس به دانشگاه برتر در زمینه اینترنت اشیا
  • تجاری سازی محصولات فنارورانه موجود
  • تاسیس شرکتهای دانش بنیان
  • هوشمند سازی دانشگاه خلیج فارس