پس از امضای تفاهم نامه رسمی میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر ، و دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 22/4/92 خود با تأسیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خلیج فارس موافقت اصولی دو ساله به عمل آورد.

این پژوهشکده با سه گروه پژوهشی مخابرات و الکترونیک ، امنیت و توسعه نرم افزار و توسعه کسب و کار حوزه ICT فعالیت خود را آغاز کرده است. با توجه به حضور اساتید متخصص و فعال در هر یک از گروه‌های پژوهشی مذکور، هم اکنون توانایی انجام پروژه‌های تحقیقاتی و عملیاتی در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با ICT در این پژوهشکده فراهم آمده است. هم‌اکنون مهندس محمد ملک‌زاده، از سوی ریاست دانشگاه خلیج فارس، بعنوان معین این پژوهشکده مسئولیت ساماندهی امور و پیگری اهداف و مطالبات آن را برعهده گرفته است.