ICT

کد انتخاب شده وجود ندارد

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنج شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > سایر فعالیت ها 
سایر فعالیت ها

اطلاعات تماس

شماره تماس : 07731222729

ایمیل :ict@pgu.ac.ir

آدرس: بوشهر خبایان شهید ماهینی دانشگاه خلیج فارس